06.10.2014
Nowe otwarcie
more >>

25.01.2011
Ogólnouniwersytecki wykład monograficzny
more >>

10.10.2010
Homo interpretativus - M-nar. konf. hermeneutyczna


25.05.2010
Poznańskie Towarzystwo Myśli Politycznej
more >>

30.03.2010
Nowa ksiażka, profesura, konferencje
more >>