1. Historyzacja a priori. Zarys problemu, (Historisation of the Apriori), in: R.&I. Zieminscy (ed.), Byt i sens. Księga pamiątkowa VII. Pol. Zjazdu Filoz. w Szczecinie, Wyd. Uniw. Szczecińskiego, Szczecin 2005, p. 176-182.
  2. Georga Simmla idea historyzacji a priori (G.Simmel's Idea of the Historisation of the Apriori), in: Sztuka i Filozofia No.27, Warszawa 2005, p. 55-65
  3. Sylwetka, znaczenie i dorobek intelektualny ErnstaTroeltscha. Wprowdzenie do lektury jego Pism Wybranych (The Role and the intelectual Achievements of E.Troeltsch - An Introduction to his Selected Writings), in: E.Troeltsch, Religia, kultura, filozofia, Wyd. Poznańskie, Poznań 2006, p.7-47.
  4. Aus dem Gespräch, das wir sind, philosophieren. Der denkerische Beitrag H.-G.Gadamers zur Entwicklung der Gegenwartsphilosophie, in: A.Przyłębski (ed.), Das Erbe Gadamers, P.Lang Verlag, Fr.a.M 2006, s. 9-33.