1. Fenomen śmierci w Heideggerowskim Myśleniu Bycia oraz w filozofii życia Georga Simmla. Próba porównania (The Phenomenon of Death at Heidegger's Thinking of Being and in the Life-Philosophy of Simmel), Analiza i Egzystencja 3/2006, p. 41-59.
E) Reviews, Articles in Lexicons/Rezensionen, Beiträge zur Lexika
  1. Roman Ingarden, in: Encyclopedia of Phenomenology, Kluwer Verlag, Dortrecht/Boston/London 1997, S. 348ff.
  2. Paula Natorpa Filozofia. Jej problem i jej problemy, in: Przewodnik po literaturze filozoficznej XX, t.5, ed./Hrsg.: B.Skarga, Warszawa 1997, p.297-304
  3. Filozofia hermeneutyczna Bollnowa, in: Edukcja Filozoficzna Vol.26/1998, p. 395-400 (Rev.of the book/Rez.des Buches v. F. Kümmela O.F.Bollnow: Hermeneutische Philosophie und Pädagogik, K.Alber Verlag 1997).