1. Jesteśmy rozmową. Dialogiczny charakter hermeneutyki Gadamera (Wir sind ein Gespräch. Über den dialogischen Charakter der Hermeneutik Gadamers), in: Filozofia dialogu, Hg.v. J.Baniak, Schriften der theologischen Fak. der AMU Poznań, Poznań 2003, S. 113-128
  2. Hermeneutyczna przyszłość filozofii (Die hermeneutische Zukunft der Philosophie), Principia B. 37-38, Kraków 2004, s.291-312.
  3. Ostatni z Heidelbergu. Wprowadzenie do hermeneutyki filozoficznej H.-G.Gadamera (Der letzte aus Heidelberg. Eine Einführung in die philosophische Hermeneutik Gadamers), in: Dziedzictwa Gadamera, Hg.v. A.Przyłębski, Poznań 2004, S. 7-17.
  4. O fenomenologii w hermeneutyce, czyli Gadamerowska krytyka Husserla (Phänomenologie in der Hermeneutik. Über der Gadamerschen Kritik Husserls), in: Dziedzictwo Gadamera, Hg. v. A.Przyłębski, Poznań 2004, s. 169-188.
  5. Kryzys szkolnictwa wyższego w Niemczech - mit czy rzeczywistość? (Crisis of the German Higher Education - Myth or Reality?), in: Biuletyn Humaniora, Vol.16/2004, Poznań 2004, s. 31-42.